สอนว่ายน้ำเด็กทั่วไป

สอนว่ายน้ำเด็กทั่วไป

อัตราค่าเรียน (สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี)

รายการ ราคา
เรียนเดี่ยว 10 ชั่วโมง 3,000 บาท
เรียนกลุ่มไม่เกิน 3 คน 2,000 บาท
เรียนกลุ่มไม่เกิน 5 คน 1,500 บาทสำหรับท่านใด ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการว่ายน้ำ
หรือปรึกษาด้านการว่ายน้ำในคลาสต่างๆ
รวมทั้งให้คำแนะนำ ด้านการเรียนว่ายน้ำ
ท่านสามารถติดต่อได้ที่

wayu.nat@hotmail.com
081-5947648 (เบอร์ตรง)
053 – 327808 (เบอร์สระว่ายน้ำ)กระด่านข่าวล่าสุด